Ngày khai trương nhà mẫu:
01/04/2021
Thời gian hoạt động nhà mẫu:
Từ 9h – 18h các ngày trong tuần từ Thứ Hai – Chủ Nhật